Duyuru 2015-07

DUYURU 2015/07 Yayınlanma Tarihi: 31.08.2015

Tüm İlgilerin Dikkatine,

 

1.)    İLERİ VE DEFANSİF SÜRÜŞ TEKNİKLERİ LİSANSLARI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü Madde 6 - O bendi kapsamında ve 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sürücü Yetiştirme Talimatı’ na istinaden; 2014 yılında verilen İleri ve Defansif Sürüş Teknikleri lisansların üzerinde başvuru tarihi itibari ile geçerlilik tarihi 1 (Bir) yıl olmak üzere, bir sonraki seneye kadar geçerli olduğu belirtilerek verilmiştir.

Ancak 2015 yılı itibari ile görülen lüzum üzerine Kurum ve Eğitmen Lisansları tıpkı sporcu ve yarışmacı lisansları gibi ilgili yılın başından sonuna kadar (2015 lisansları üstünde yazılı olarak belirtildiği şekilde) geçerli olduğundan tüm lisans sahiplerinin uygulamada ki bu değişiklikten haberdar olmaları ve buna uygun olarak 2015 lisans işlemlerini tamamladıktan sonra 2016 yılı lisanslarını 31.3.2016 tarihine kadar yenilemesi gerekmektedir.

Aksi takdirde bu tarihten sonra yapılacak olan yenileme başvuruları yeni başvuru gibi değerlendirileceği hususu bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

TOSFED

 

DUYURU 2015/07