Duyuru 2014-10

DUYURU 2014/10 Yayınlanma Tarihi: 04.09.2014

 

Tüm Kulüplerimiz, Markalarımız, Takımlarımız, Yarışmacılarımız ve Görevlilerimizin Dikkatine

 

TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARINDA GEREK DUYULAN BAZI AÇIKLAMA VE DÜZENLEMELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1- Organizatör tarafından etaplarda ihtiyaç görülmesi halinde hazırlanacak sabit noktalarda strep veya u mapa kilit gibi ekipmalar organizasyon tarafından sağlanmayacaktır. Her ekibin kendi araçlarının ihtiyacına göre araçlarında önceden planlanan ve hazır bulundurulan ekipmanlar ve avadanlıklar kullanacaktır.

2- TOSFED 2014 Kurallar Kitabında organizatörün hazırladığı kapıların zorluk derecesine göre geçilemeyen kapılar için verilecek olan zaman cezası yine organizatörün inisiyatifine bırakılmıştır. (Kurallar Kitabı Madde 2.6.1 Etap Tipleri) Ancak kapı değme cezası 30 dakika olduğu için belirlenecek kapı geçememe cezasının her bir araç için ve her bir kapı olmak üzere minimum 30 dakika olması gerekmektedir.

3-Güvenlik kuralları nedeniyle yarışma sırasında Pilot tarafının camı açılamaz. Eğer açıksa mutlaka camda emniyet filesi olmak zorundadır. Aksi takdirde ekip 60 dakika zaman cezası alır. Co-pilot araba dışındayken Co-pilot tarafının yan camı açılabilir. Eğer Co-pilot içerdeyken açılırsa ve camda bant yoksa yine 60 dakika zaman cezası uygulanır.

4- Yarışma esnasında Kurallar Kitabında yazıldığı üzere “Etap geçişlerinde kapılar ters olarak geçilemez”. Ancak yarışmacı kapıyı akış yönünde geçtikten sonra, herhangi bir sebeple diğer yarışmacıya yardım etmek veya başka bir sebeple kapıyı akış yönünün tersi yönünde geçebilir. Bu esnada kapıya temas etmesi durumunda 30 dakika zaman cezası alır.

5- 2014 TOSFED Kurallar Kitabı TOSFED Trial Kupası Madde 2.6.2 Yarışma Parkuru ve Genel Kurallar ’da

B- Diğer kurallar:

a) Ekibin her aracı için ayrı süre tutulacaktır. Etap sonunda yarışmacıların aldıkları zaman toplanır ve ekibin süresini oluşturur. Ekipteki yarışmacılar kural ihlallerinden aldıkları zaman cezaları toplam süreye eklenir. Yarışmacı veya yarışmacılar etabı bitirememeleri halinde, geçemedikleri kapılar için Ek Kurallar kitabında ilan edilen kapı zaman cezaları toplam sürelerine eklenerek ekibin etap zamanı belirlenir.

Yukarıda yazılı maddeye göre;

       Ekibin iki aracı verilen zamanından önce etabı bitirirse formül

       Ekip zamanı = 1. Araç Etap Zamanı + 2. Araç Etap Zamanı +    

       1. Araç Kural İhlalleri ( * )

       2. Araç Kural İhlalleri ( * )

 Ekibin iki aracı verilen zamanda etabı bitiremez ise formül;

Ekip zamanı = 1. Araç için İdeal Etap Zamanı + 2. Araç İçin İdeal Etap Zamanı +

                        1. Araç İçin Geçilemeyen Kapı Adedi x (min. 30 dakika) + 

                        2. Araç İçin Geçilemeyen Kapı Adedi x (min. 30 dakika) +

                        1. Araç Kural İhlalleri (*)

                        2. Araç Kural İhlalleri (*)

                   (*) Kural İhlalleri Tablosu; (araç başına ve kural ihlali sayı kadar)

1-        Fodepar ise;                                                 1 dakika

2-        Cam açık ise;                                               60 dakika

3-        Etap kenarındaki bantlara değmiş ise      10 dakika

4-        Kapıya değmiş ise                                       30 dakika

5-        Emniyet kemeri takılı değil ise                   5 dakika

 

Ekip için ilgili etaptan ihraç cezaları;

1- Ekibin araçları dışarıdan yardım alamazlar. Seyirci yardımı itilmesi veya çekilmesi halinde,

2- Etabı bitiren ekibin bir aracı geri dönüp etaba giremez,

3- Etabın içinde ekibin araçları kapı geçişi amacı ile kapıları ters yönde geçemez,

4- Pilot ve Co-pilot, kasklarını çıkartmaması şartı ile aracın içinden veya dışından pilota yardımcı olabilir. Kaskını çıkartan yarışmacı etap ihracı cezası ile cezalandırılır,

5- Ekibin araçlarının üstünde bulunması gereken yarışma numaralarının ikisinin de olmaması hali,

6- Hedef süresi dolduğu halde etabın boşaltılması için aracının çekilmesine izin vermemesi halinde,

7- Organizatör tarafından ekibe yapılan Start çağrısı zamanından 10 dakika geçmesine rağmen start çizgisine gelmeyen ekibe o etaptan ihraç cezası verilir.

8- Sportmenlik ve yarışma ruhuna aykırı davranışlarda bulunan ekip elemanlarına(yarışmacı, sporcu veya servis elemanı),

9- Ekibin, yarışmacıları arası (içinden geçilerek tamamlanmış) 2 kapıdan fazla olamaz. Aksi halde ekip için o etap bitmiş sayılır, ekip o etaptan ihraç edilmiş sayılmaz. Öndeki aracın derecesi hesaplanırken; geride kalan yarışmacının en son geçtiği kapıya iki kapı eklenir ve ekiplerin toplam süreleri etap ideal süresi de eklenerek buna göre hesaplanır. 

Bu maddeye göre 5 kapılı bir etaptaki ekibin bir aracı 2. kapıda uğraşırken diğer aracı 4. kapıyı geçtiğinde gong çalar ve ekip için etap son bulur. İhraç edilmezler ama zamanları şu şekilde hesaplanır.

Ekibin zamanı= 1. Araç ve 2. Araç için gong çalındığında örnek 14. dakika ise ideal etap zamanı neyse örnek 20 dakika; 2 * 20= 40 dakika

            1. Araç için 4-2 = 2 kapı geçmiş olarak kabul edilir  ; 3 * 30 =  90 dakika

            2. Araç için geçtiği 1. Kapı esas alınır                       ; 4 * 30 =120 dakika

            Kural ihlalleri ilave edilir;

10- 2014 TOSFED Kurallar Kitabı 2014 TOSFED TRIAL KUPASI Kuralları 3.4 TRAFIK VE TAMİRATmaddesinde belirtilen Tamirat konusunda açıklık getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

Ekip araçları start için kura çekildikten sonra start sıralamasına uygun olarak etapta start almak zorundadırlar. Tamirat için ek süre talep edilemez. Gecikilen her dakika için 2 şer dakika her aracına ceza uygulanır. Gecikme süresi 10 dakikadan fazla olursa o ekip o etaptan ihraç edilmiş olur.

11-  2014 TOSFED Kurallar Kitabı 2014 TOSFED TRIAL KUPASI Kuralları Madde 5 PUANTAJ VE KLASMAN; Ekibin bir etaptan ihraç edilmiş olması diğer etaplarda yarışamayacağı anlamına gelmemektedir.


Gereğini bilgilerinize sunarız

 


 

Murat KAYA
TOSFED SPORTİF DİREKTÖR

 

 

 

DUYURU 2014/10